top of page
Privacyverklaring

 

Huidstudio Leek, gevestigd aan Schreiershoek 13, 9351 AE Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Huidstudio Leek
Schreiershoek 13
9351 AE Leek
+31611624876
www.huidstudioleek.nl

M. Dost is de Functionaris Gegevensbescherming van Huidstudio Leek. Zij is te bereiken via info@huidstudioleek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huidstudio Leek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huidstudio Leek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidstudio Leek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Huidstudio Leek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidstudio Leek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidstudio Leek) tussen zit. Huidstudio Leek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Sara Salonsoft

Online agenda en kassa systeem

Voor het online reserveren van afspraken en verwerken van de boekhouding.

 

La Posta

Nieuwsbrieven systeem

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Wix

Website incl. webshop

Voor het online verwerken van afspraken en bestellingen van producten.

Mollie Payments

Online betalingssysteem

Voor het online betalen in de webshop met o.a. Ideal.

Stripe Payments

Online betalingssysteem

Voor het online betalen in de webshop met o.a. Ideal.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huidstudio Leek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

​Personalia - 2 jaar na laatste behandeling/aankoop.Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Adres - 2 jaar na laatste behandeling/aankoop.Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

​E-mail adres - 2 jaar na laatste behandeling/aankoop.Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

​Geboortedatum - 2 jaar na laatste behandeling/aankoop.Voor marketing/attenties op verjaardag.

​Gezondheid - 2 jaar na laatste behandeling/aankoop.Noodzakelijk voor het uitvoeren van een behandeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Huidstudio Leek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huidstudio Leek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huidstudio Leek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidstudio Leek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huidstudioleek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Huidstudio Leek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huidstudio Leek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@huidstudioleek.nl of ons contactformulier.

bottom of page